Opened 6 years ago

Closed 5 years ago

#12527 closed defect (fixed)

HTTPS Everywhere breaks sl.se (Stockholm public transport website)

Reported by: cypherpunks Owned by: zyan
Priority: Medium Milestone: HTTPS-E 3.5
Component: HTTPS Everywhere/EFF-HTTPS Everywhere Version:
Severity: Normal Keywords:
Cc: Actual Points:
Parent ID: Points:
Reviewer: Sponsor:

Description

HTTPS Everywhere breaks the website of Storstockholms Lokaltrafik AB (SL):

http://sl.se/
http://sl.se/en/ (English language version)

SL is a public transport operator in Stockholm, Sweden, serving about 675,000 passengers or 2,3 M trips daily, so this website is kind of important.

The main page is supposed to automatically display a list of matching stations when you enter a station name in the input fields (e.g. "Globen" or "Gullmarsplan"), and when you hit the Search-button, a list of available travel options should pop up at the bottom of the page. None of this happens with HTTPS Everywhere enabled. Tested on FireFox 30.0 with HTTPS-E 3.5.3, using Windows 7.

I plan on contacting SL's customer services on-line with this information, and hopefully they'll resolve it. I guess it wouldn't hurt if more people than me complained, if this isn't resolved (within a reasonable amount of time)...

SL customer service: http://sl.se/sv/kundservice/

Child Tickets

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by cypherpunks

Update

Unfortunately I only got a standardized response to my complaint, basically telling me the website only works in the latest browsers, with JavaScript enabled. (Duh!) But it did say in the end that my message would be forwarded to someone in charge, so hopefully I'll get a more meaningful response from someone who actually understands what I'm complaining about later on.

The message I received is pasted in full below (in Swedish), with names redacted. If I get any follow-up messages I'll post them here as well...

Reply from SL (Sat, Jul 5, 2014 at 9:33 AM)

Hej N!

Tack för att du hör av dig.

Du har kontaktat oss då vår nya hemsida inte fungerar i Chrome eller Firefox.

För att besöka och använda nya sl.se är det viktigt att ditt operativsystem och webbläsare är uppdaterade. Kontrollera att du har den senaste versionen av den webbläsare du använder. Det går bra att använda olika typer av webbläsare men de behöver vara uppdaterade till senare versioner för att allt ska fungera bra.

När det gäller operativsystem i din mobila telefon är det ett känt problem att just gamla androidoperativsystem är bra att uppdatera - de kan om de ej är uppdaterade generera en del felmeddelanden/varningar.

Kontrollera även att javascript är aktiverat.

Har du valt att stänga av javascript i din webbläsare kommer delar av webbplatsen inte fungera. Då kan du istället använda mini.sl.se

Jag har även framfört din synpunkt till de ansvariga som får ta del av detta och åtgärda om det är något fel.

Jag hoppas att du känner att vi har tagit hand om ditt ärende på ett bra sätt.

Du är alltid välkommen att kontakta oss igen via webbformuläret eller på telefon 08-600 10 00.

Vänliga hälsningar,
N.N.
SL Kundtjänst

Last edited 6 years ago by cypherpunks (previous) (diff)

comment:2 Changed 5 years ago by cypherpunks

Resolution: fixed
Severity: Normal
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.